Što su zeleni eventi/skupovi?

Trend u globalnom turizmu i kongresnoj industriji! Sve popularniji pojam u globalnoj kongresnoj industriji green meetings ili green conventions predstavlja korporativna događanja i skupove koji se planiraju i realiziraju na način da što manje zagađuju okoliš. Odnosno, cilj organizacije „zelenih skupova“ jest smanjiti štetan utjecaj na okoliš u što većoj mjeri. Planeri i voditelji projekata na takvim skupovima vode računa o praksama održivog razvoja a one upućuju na organiziranje kongresa, konferencija i sastanaka s više društvene, ekonomske i ekološke odgovornosti.

Ozelenjavanje događanja je proces kojem je cilj stvoriti event u kojem svi njegovi dionici (stakeholder-i)brinu o društvenim, ekonomskim i okolinskim pitanjima. U proces su uključeni organizatori i planeri događanja, dobavljači proizvoda i usluga potrebnih za skup, sudionici skupa, domaćin skupa s kojim je organizator u kontaktu i mnogi drugi.

Održivi skupovi – održivi kongresni turizam. Zašto green meetings?

Prije svega, na globalnoj razini se sve više govori o potrebi smanjenja ljudskog štetnog utjecaja na okoliš koje je povezan s konstantnim razvojem tehnologije i industrije. To, naravno, utječe na klimatske i druge promjene u prirodi. Stoga se u moderno vrijeme ističe potreba za smanjenjem štetnog utjecaja na prirodu u obliku recikliranja, štednje, upotrebe materijala koji manje zagađuju i slično.

Dva osnovna razloga za ovakvu praksu u kongresnoj industriji su smanjenje troškova i poboljšanje odnosa s javnošću. Kako?

Na koji se način kroz zelene skupove društvena, ekonomska i ekološka odgovornost spajaju u jedno? Organizacijom održivih skupova može se uštedjeti novac i brinuti o okolišu u isto vrijeme, a time zapravo brinete o društvenim pitanjima. Primjerice, ako nakon održanog kongresa od 1000 sudionika vratite plastične etuije za akreditacije i upotrijebite ih na sljedećem kongresu, možete uštedjeti novac, upotrijebiti plastiku više puta, smanjiti štetan utjecaj od strane dobavljača prilikom proizvodnje i na kraju – uštedjeti vrijeme jer za sljedeći kongres već imate spremnih 1000 etuija. To je samo jedan primjer, ali ušteda na troškovima i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš može se postići i organiziranjem zajedničkog prijevoza sudionika (npr. zajednički odlazak tvrtke na team building autobusom), kao i upotrebom materijala koji se mogu ponovno koristiti (npr. služenje hrane i pića prilikom skupova na buffet stolovima u staklenim ili porculanskim šalicama i tanjurima). Zanimljiv je podatak da se na velikom skupu od 2200 ljudi u trajanju od 3 dana može uštedjeti gotovo 2000 litara vode ako se ona ne rastače unaprijed u čaše i postavlja na buffet stolove. (Informacija sa MeetGreen.com)

Drugi važni benefit organizacije zelenih događanja i skupova je razvoj odnosa s javnošću.

Osim ušteda koje organizatori zelenih događanja mogu osigurati sebi i svojim klijentima, važan element kod takvih događanja je njihova društvena uloga. Pokazivanjem javnosti da vam je osim poslovnih stalo i do društvenih pitanja, šaljete jako važnu poruku – da ste odgovoran sudionik u poslovnom svijetu. Društveno odgovorno poslovanje, osim što je pozitivno, humano, osvješteno i potrebno, šalje i vrlo dobru PR poruku prema javnosti. Greening your events! Vaša zelena događanja stvaraju pozitivnu sliku o vašoj ili organizaciji Vašeg klijenta.

Štedljivi i ekološki prihvatljiviji eventi koriste digitalnu tehnologiju. Aplikacije!

Naše digitalno doba nosi sa sobom i mnoge prednosti u poslovanju u odnosu na prijašnja vremena. Kod svih vrsta skupova danas se sudionici mogu prijaviti koristeći on-line registracije i aplikacije agencije koja je zadužena za organizaciju skupa/događanja. Također, putem profesionalnog softvera, tehničkom organizatoru posao može olakšati on-line sustav za predaju sažetaka i članaka. Mogućnosti su bezbrojne, a troškovi tiska i papira se smanjuju. Različite konferencijske aplikacije i rješenja poboljšavaju kvalitetu skupa, olakšavaju razmjenjivanje informacija i štede resurse. Svaki korak u uštedi resursa daje doprinos vašem green eventu!

Contact Us

ProConventa d.o.o. Travel agency
Trg Antuna Mihanovića 2, Zagreb
Head of operations: Jasmina Bilać

Registry number: 080868460
Tax number: HR04727302481

Contact:
e-mail: proconventa@proconventa.hr 
tel: +385 1 5804 958 | fax: +385 1 2925 060
Office working hours: Monday – Friday | 10h – 15h

Competent authority: Ministry of Tourism – Independent Sector of the Tourism Inspection, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.