biding

Bid

 • Podrška u natjecanju za kongres kroz prikupljanje informacija, materijala i dokumenata
 • Izrada ponude s posebnim naglaskom na najvažnije elemente
 • Diferenciranje ponude u odnosu na druge destinacije kroz kreativna rješenja
venue

Venue

 • Odabir destinacije i lokacije prema specifikacijama događanja
 • Istraživanje i evaluacija destinacije i lokacije
 • Rezervacija potrebnih kapaciteta i pregovaranje cijena i uvjeta
registration-counter

Registration

 • Kreiranje i postav registracijskog obrasca sa svim podacima potrebnim za registraciju sudionika(on-line i off-line)
 • Primanje on-line registracija i daljnja obrada podataka (za liste sudionika, i akreditacije)
 • Individualna komunikacija sa korisnicima (sudionici, izlagači, VIP gosti, osobe u pratnji)
 • Redovna izvješća (prema dogovoru)
 • Educirano, ljubazno i uslužno osoblje na mjestu događanja
 • Priprema registracijskog i info stola
 • Naplata nenaplaćenih kotizacija
 • Naplata ”on-site” registracija
 • Svi potrebni materijali i oprema za rad djelatnika ProConvente (računala za fakturiranje, printeri za printanje računa, računovodstveni software, POS uređaj)
 • Korištenje naprednog on-line automatiziranog programa za registracije koji je jednostavan za upotrebu i pruža mogućnosti raznih izvještaja
crm_modul_financial_spreading

Financial 

 • Upravljanje financijama i izlaznim cijenama u svrhu pokrivanja troškova
 • Savjetovanje oko poreznih i zakonskih pitanja
 • Detaljno praćenje prihoda i rashoda
 • Periodična financijska izvješća (prema dogovoru)
 • Izdavanje predračuna, računa za avans i računa (temeljem prijava sudionika)
 • Naplata kotizacija i smještaja (bankovnim transferom i kreditnim karticama)
 • Uplate prema dobavljačima (dinamikom dogovorenom kroz ugovore)
 • Izrada završnog obračuna nakon završetka događanja
download

Logistics

 • Savjetovanje oko strukture događanja
 • Poslovno planiranje
 • Odabir dobavljača, pregovaranje i ugovaranje
 • Organizacija cjelokupne logistike
 • Slanje pozivnica i follow up (telefonski ili elektroničkim putem)
 • Timeline management
 • Produkcija i koordinacija izrade svih materijala za službeni program i izložbeni prostor
 • Prijevoz svih materijala, distribucija i špedicija
 • On-site koordinacija i organizacija potrebnog osoblja (koordinatori, hostese, tehničari)
 • Organizacija postava svih dvorana uključujući postavljanje pozornica s definiranim postavom i sve vrste dekoracija
 • Narudžba i koordinacija posluživanja hrane i pića
 • Kontrola prolaza
 • Evaluacija događanja i anketiranje sudionika
travel2

Travel

 • Rezervacija karata za avione, autobuse, vlakove ili brodove
 • Briga o itinerarima
 • Individualni i grupni transferi
 • Rezervacija smještajnih kapaciteta (hoteli, kampovi, privatni smještaj)
 • Upravljanje kontingentima
 • Praćenje uvjeta plaćanja i otkaza
 • Individualne i grupne rezervacije
 • Briga o potrebama gostiju svih profila
scheduling

Scheduling

 • Izrada detaljnog rasporeda događanja u skladu s mogućnostima lokacija
 • Planiranje i koordinacija programa u svima dvoranama
 • Koordinacija predavanja, poster sekcija i marketinških prezentacija
 • Individualni pristup predavačima i detaljno planiranje njihovog vremena
technology

Technology

 • Savjetovanje oko najboljih tehnoloških rješenja za vaše događanje u svrhu promocije, registracija, znanstvenog programa i sponzorskih mogućnosti
 • Zakup i koordinacija audio vizualne opreme za konferencijske dvorane
 • Zakup i koordinacija opreme za simultano prevođenje
dmc

DMC

 • Planiranje i izvedba programa za osobe u pratnji
 • Planiranje i izvedba dodatnih programa za sudionike (pre i post ture) i izleta
 • Rezervacije restorana prema individualnim zahtjevima
 • Razne aktivnosti
events

Events

 • Planiranje i izvedba svih društvenih događanja
 • Zakup i koordinacija audio vizualne opreme
 • Izbor i koordinacija svih vrsta usluga hrane i pića
 • Ugovaranje i organizacija nastupa raznih izvođača
 • Opremanje pozornice, dekoriranje i branding
visuals

Visuals

 • Savjetovanje oko vizualnog identiteta kongresa
 • Komunikacija s grafičkim i web dizajnerom, dekoraterom i tiskarom
 • Narudžba i koordinacija grafičke pripreme, web dizajna i e-marketinških rješenja
 • Narudžba, koordinacija i distribucija tiskanog materijala
 • Narudžba, koordinacija i distribucija promotivnih materijala
 • Narudžba i koordinacija dekoriranja prostora i pozornica
sponsorship

Sponsorship

 • Savjetovanje oko sponzorskih paketa
 • Priprema dokumentacije za sponzore, od ugovora do računa
 • Komunikacija sponzorskih paketa
 • Organizacija i nadgledanje implementacije dogovorenih usluga
 • Osmišljavanje sponzorskih mogućnosti za promociju od osnovnihweb bannera do vidljivosti u mobilnim aplikacijama i personaliziranih promotivnih poruka
exhibition-2-561397

Exhibition

 • Potpuna podrška kod organiziranja izložbenog prostora, od dizajna i kreiranja rasporeda do izrade sponzorskih štandova i njihovog postava
 • Komunikacija sa sponzorima i izvršenje svih dogovorenih usluga
 • Prodaja izložbenog prostora
marketing

Marketing 

 • Savjetovanje o trendovima u marketingu (u meeting industriji)
 • Promocija događanja kroz društvene mreže
 • Savjetovanje o marketinškim alatima, pr. newsletteri i internet oglašavanje
 • Kreiranje koncepta za promociju na sličnim događanjima
formals

Formals

 • Savjetovanje oko viznog režima i asistencija kod pribavljanja viza za strane posjetitelje
 • Suradnja sa svim vrstama protokola i provođenje njihovih zahtjeva
 • Ishođenje radnih dozvola za strane predavače i izvođače
technology

Advanced

 • Ugovaranje i koordinacija sustava za umreženo upravljanje prezentacijama – slide service
 • Zakup i programiranje mobilnih aplikacija za on-line rasporede (personalizirana agenda s promjenama u realnom vremenu, informacije o predavanjima i predavačima), interaktivne mape, ankete i chat aplikacije
 • Zakup i koordinacija opreme za e-postere i digitalno informiranje
 • Kontrola prolaza i praćenje informacija kroz sustav bar kodova illi QR čitača
papers

Abstracts and Papers

 • Pomoć oko odabira načina zaprimanja sažetaka (on-line, off-line)
 • Savjetovanje oko odabira programa za on-line zaprimanje sažetaka
 • Zaprimanje abstrakata i koordinacija procesa ocjenjivanja

Kontaktirajte nas
Komentirajte, pitajte, sugerirajte, pošaljite upit...

ProConventa d.o.o. Putnička agencija
Trg Antuna Mihanovića 2, Zagreb
Voditelj poslovanja: Jasmina Bilać

MBS: 080868460
OIB: 04727302481
VAT ID: HR04727302481

Kontakt:
e-mail: proconventa@proconventa.hr 
tel: +385 1 5804 958 | fax: +385 1 2925 060
Radno vrijeme: Ponedeljak – petak | 09:00 – 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, Zagreb
PLASTIC_logo-04