A) OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ProConventa d.o.o. ima kod osiguravajućeg društva Generaliosiguranje d.d., sklopljen  Ugovor  o  osiguranju  od  odgovornosti,  za  štetu  koju  prouzroči  putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj P13-1020267578

Osiguranje vrijedi od 27.04.2024. – 27.04.2025.

B) OSIGURANJE JAMČEVINE ZA TURISTIČKI PAKET ARANŽMAN

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ProConventa d.o.o. ima kod osiguravajućeg društva Generali osiguranje d.d., sklopljen  Ugovor  o  osiguranju  jamstva, broj P15-1020001028

Osiguranje vrijedi od 05.06.2019. – 05.06.2020.13

A)  PAKET PUTNOG OSIGURANJA

ProConvetna svim sudionicima skupova koje organizira, i svim putnicima, preporučuje sklapanje police iz paketa putnog osiguranja uključujući osiguranje od otkaza putovanja.

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod djelatnika ProConvente, pri čemu ProConventa sudjeluje samo kao posrednik.

ProConventa d.o.o. je ugovor o posredovanju u prodaji osiguranja iz paketa putnog osiguranja sklopila s:

  • osiguravajućom kućom Allianz Zagreb d.d, ugovor br Z 2014/0082
  • osiguravajućom kućom Euroherc osiguranje d.d.
  • osiguravajućom kućom UNIQA osiguranje d.d.

Kontaktirajte nas
Komentirajte, pitajte, sugerirajte, pošaljite upit...

ProConventa d.o.o. Putnička agencija
Trg Antuna Mihanovića 2, Zagreb
Voditelj poslovanja: Jasmina Bilać

MBS: 080868460
OIB: 04727302481
VAT ID: HR04727302481

Kontakt:
e-mail: proconventa@proconventa.hr 
tel: +385 1 5804 958 | fax: +385 1 2925 060
Radno vrijeme: Ponedeljak – petak | 09:00 – 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, Zagreb
PLASTIC_logo-04