Kako izbjeći neugodna iznenađenja na vašem eventu?

Što treba imati na umu prilikom planiranja događanja kako bi se svladale poteškoće i prepreke? Svakome tko se bavi organizacijom događanja, tj. event managementom jasno je da je taj proces kompliciran i detaljan posao koji uključuje brigu o mnoštvu segmenata. Priroda takvog projekta nalaže pomno planiranje, no često dolazi do promjene prvotnih planova što je…